franzoni © 2015

 

Energisnåla hus, Energieffektiva byggnader

För närvarande löser hela världen problemet med energibesparing och forskning bedrivs inom olika områden i denna fråga.

 

Franzoni & Co, som certifierats av Klimahaus teknik, tillhandahåller dig professionellt erfarna lösningar i detta område. Tanken är att bygga hus som är miljövänliga och hälsofrämjande, ekonomiskt lönsamma, fria från konstruktionsskador och som förbättrar fastighetsvärdet.

 

Den låga energikostnaden för KlimaHaus konstruktionen har fördelar för boendekvalitet som återspeglar sig i både vardagslivet och affärslivet.

 

 

PRINCIPERNA för ett KlimaHaus:

Kompakt konstruktion

 

Mycket isolerat yttre

 

Värmeskyddsfönster

 

Lufttät utförande

 

Undvikande av köldbryggor

 

Användning av solenergi

 

Optimerade byggmetoder

 

Och noggrant utförande

Som exempel skulle vi vilja delge dig ett av de färdiga objekten som tillverkats och godkänts av Klimahaus teknik.

 

Privathus i Riga, Lettland byggdes på 8 månader med en konceptuell ide om energieffektiv byggnad. Franzoni & Co med ett team av professionella deltog också i konsultationen av projekteringsdelen om energibesparande lösningar. Alla material valdes baserat på den bästa lösningen för världsenergimarknadens förslag och partners i samarbete.

Aeroc källare, värmesystem med certifikat ETAG 004-Maxit system, värmeskyddsfönster, extern energieffektivt rulljalusi Beck +Heun, bitumen-tak Wirobit, värmeutrustning Rotex.

 

Låt oss spara pengar genom att spara energi!